Abdul Manan Ismail, Pengaplikasian Kaedah Fiqh dalam Isu Muamalat: ke Arah Mewujudkan Pendidikan Berkualiti

Kaedah fiqh merupakan rangkuman prinsip yang telah diperakui oleh Syarak. Ia bukanlah dalil Syarak yang akan menentukan hukum, sebaliknya adalah satu rumusan perundangan teliti terhadap hukum fiqh yang pelbagai. [1]

__________
Nota:
[1] Ahmad Sunawari Long, Jaffary Awang, Kamaruddin Salleh, Islam: Past, Present and Future, International Seminar on Islamic Thoughts Proceedings, 7-9 December 2004, Department of Theology and Philosophy, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s