Abdul Razak Idris, Norazlina Binti Adam, Penggunaan Internet Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah Di Sekitar Johor Bahru, Johor

Abdul Razak Idris, Norazlina Binti Adam, Penggunaan Internet Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah Di Sekitar Johor Bahru, Johor. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Kajian dijalankan secara soalselidik. Dapatan kajian menunjukkan tahap kemahiran yang baik di kalangan guru-guru. Dua masalah yang dihadapi ada kaitan dengan tajuk kajian iaitu kaedah penggunaan. Responden kajian ini menunjukkan kesan di mana mereka meluangkan masa yang lama menggunakan internet dan yang kedua, rekabentuk laman sesawang yang mengelirukan dan ini melibatkan pengguna professional.

Penerapan kaedah penggunaan memerlukan pengguna melayari internet mengikut keperluan sahaja dan bagi pengguna professional, proses rekabentuk haruslah menarik minat pengguna.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s