Ab. Halim Tamuri & Zarin Ismail, Nilai Akhlak dan Pengaruh Media Massa di Kalangan Remaja Islam Luar Bandar

Objektif; Mengenalpasti tahap pendedahan media massa di kalangan remaja, jenis dan isi kandungan berbeza dan analisis hubungan antara pengaruh media massa dan pemegangan nilai akhlak.

Metodologi kajian; borang soalselidik, 3 bahagian A, B, C, soalan berbentuk 5 skala Likert, bahagian A latarbelakang respondens, Bahagian B pendedahan media massa, Bahagian C pegangan akhlak remaja, kajian rintis ujian keesahan 0.8194. Sampel kajian dipilih guna kaedah stratified random sampling (Barbie 1986, Burns 200, Best & Khan 2003). Data dianalisis guna SPSS 12.0.1. Analisis data statistik diskriptif, spt peratus dan frekuensi, terutamanya yang berkaitan dengan latar belakang sampel dan persepsi sampel terhadap item-item atau pembolehubah2 kajian. Ujian inferential Pearson’s Correlation, untu melihat hubungan antara pembolehubah2 yang terdapat dalam kajian.

— ruj Ab. Halim Tamuri ms.206 utk soalan2 —
— thinking ??? adakah bab sociology ttg kelakuan remaja boleh hasil dapatan yg memuaskan dgn soalselidik??? kecuali soalselidik online menurut Jayne Gackenbach (2007) Psychology and the Internet : Intrapersonal, Interpersonal, and Transpersonal Implications, Burlington, MA :Academic Press, 2007, BF637.C45 P79 2007 —

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s